31 mart olayı ya da isyanı, 13 Nisan 1909'da başlamıştır. Bu olaya "31 mart vakası" denmesinin nedeni ise Rumi takvime göre 31 mart 1325'de başlamış olmasıdır. II. Abdulhamit döneminde gerçekleşen 31 mart vakası, padişahın tahtan indirilmesiyle sonlanmıştır. İsyanı, Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı Hareket Ordusu bastırmıştır. 31 Mart İsyanının nedenleri ve sonuçları:

31 Mart Olayı Nasıl Oldu?
Volkan Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi 6 Nisan 1909'da öldürüldü. Meşrutiyet Karşıtları bu Cenazeyi meşrutiyet karşıtı gösteriye dönüştürdü. Bu gösteri ise hızla büyüyerek isyana dönüştü. 31 Mart İsyanı Selanik'te duyulunca, Hareket Ordusu adındaki birlik İstanbul'a hareket etti. Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı Mustafa Kemal'di. İsyan 24 Nisan 1909'da bastırıldı.

31 Mart Olayı'nın Sonuçları
1. II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reşat geçti.
2. Padişah'ın yetkileri kısıtlandı, meclisin yetkileri artırıldı.
3. Mustafa Kemal ilk kez bir siyasi olaya karışmış oldu.

Anahtar Kelimeler: tarih, 31 mart olayı çok kısa özeti, 31 mart olayı hangi yılda, 31 mart olayı kısa bilgi, 31 mart olayı kısaca, 31 mart olayı ne zaman oldu, 31 mart olayı nedenleri, 31 mart olayı nedir kısaca, 31 mart olayı neler oldu, 31 mart olayı niçin çıkmıştır, 31 mart olayı özeti, 31 mart olayı sonuçları nedir, 31 mart olayında mustafa kemal, menemen olayı