93 harbi cepheler1877 - 1978 yıllarında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Kafkaslarda ve Balkanlarda olmak üzere iki ayrı cephede gerçekleşmiş 93 Harbi neden olmuştur ve sonuçları nelerdir? Bu savaşın sonunda Osmanlı Devleti'nin durumu ne oldu? 93 harbi hakkında fazla ayrıntıya girmeden özet şeklinde bilgileri şöyle sıralayabiliriz:

93 harbi nedir?

Savaş, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit zamanında meydana gelmiştir. Rusya'nın başında ise çar II. Alexander vardı. Rumi takvime göre 1293 yılında başladığından dolayı Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak anılmaktadır.

93 harbi

Savaşın Sebepleri Nelerdir?

1. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan azınlık isyanları.
2. Rusya ve Batı Avrupa'da Osmanlı'daki azınlıklara kötü davranıldığı iddiası.
3. Rusya'nın Balkanlarda toprak istemesi ve Kırım'ı geri alma planı
4. Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsız olma çabası
5. Panslavizm..

Savaşın Sonuçları Nelerdir?

Savaşta Ruslara karşı Osmanlı Devleti, hem batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde mücadele etmiştir. Yaklaşık 1 yıl süren savaşa hazırlıksız giren Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi aldı.

Savaşın ardından önce Ayastefanos Antlaşması imzalanmış ardından bu anlaşma iptal edilerek Osmanlı Devleti'nin çok toprak kaybettiği Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Balkanlardaki gücünü ve toprağını yitirmiştir.

Anahtar Kelimeler: tarih, 93 harbi hakkında kısa bilgi, 93 harbi kısaca bilgi, 93 harbi ne zaman oldu, 93 harbi nedenleri kısaca, 93 harbi önemi nedir kısaca, 93 harbi özet bilgi, 93 harbi sonuçları kısaca