Ortaokul ve liselerdeki astronomi dersi ödevleri için yararlı bir yazımız var. Yazımızda astronomi bilimiyle alakalı çalışma yapmış insanlar ve medeniyetler hakkında kısa bilgiler verelim. Astronomi ilmi deyince ilk çağlarda akla Mısırlılar, Yunanlılar; orta çağda İslam uygarlıkları gelir, sonraları ise Avrupalılardan Newton, Kepler ve Kopernik bu çalışmaları devralmışlardır. İşte astronomiye katkı yapmış bilim adamları ve uygarlıklar:

Mısırlıların Astronomiye katkıları: Takvimlerinde yıl 360 gündü ve her yıla 5 gün ilave edilmekteydi. Bu 5 gün, tatil günü idi. Sirius yıldızının sabah Güneş ile aynı anda doğduğu gün (bugünkü takvime göre 19 Temmuz ) yeni yıl başlardı.

Johannes Kepler: 27 Aralık 1571 tarihinde doğmuş ve 15 Kasım 1630'da ölmüş bir Alman gökbilimcidir. Çağdaş astronominin kurucusu sayılır. 3 tane yasa keşfetii. 1. yasası: Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş'in bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder. 2. yasası: Bir gezegeni Güneş'e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. 3. yasası: Gezengenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş'e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır. Kepler Hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Galileo Galilei: 15 Şubat 1564 – ö. 8 Ocak 1642 tarihleri arasında yaşamış italyan bir Gökbilimcidir. Galileo, kendisinden önce Copernicus'un öne sürdüğü güneş merkezli evren kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan kilisesi tarafından iki defa yargılanmıştır. Kilise dünya merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı buluyordu.

Copernicus (Kopernik): Doğum ve ölüm tarihleri ve yeri 1473 Torun - 1543, Frauenburg olan Polonyalı bir astronomi alimidir. Kopernik, bilim tarihine Kopernik Prensibi veya Kopernik Teorisi olarak geçen ve Dünya ile diğer gezegenlerin Güneş etrafında döndükleri esası kabul eden heliosentrik (Güneş merkezli) esası açıkladı.

Ali Kuşçu: Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (1403, Semerkand - 16 Aralık 1474, İstanbul), Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. Semerkand ve Kirman'da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu.

Takiyüddin Efendi: Hoca Saadettin ve Sokullu Mehmet Paşa'nın desteği ve padişah III. Murat'ın fermanıyla 1577 yılında Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi (rasathane) kurulmuştur[3]. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları ile meşhurdur. Takiyüddin sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır. Daha ayrıntı için: http://www.azbilgi.com/takiyuddin-kimdir

Anahtar Kelimeler: soru, astronomi icatları nelerdir, astronomi mucitleri kimdir, bacon kimdir kısaca, batlamyus kimdir kısaca, galileo icatları, galileo kimdir kısaca, islam medeniyetinin astronomiye katkıları, kepler kimdir kısaca, kopernik kimdir kısaca, maxwell kimdir kısaca, mısır medeniyetinin astronomiye katkıları, newton icatları, planck kimdir kısaca, türk medeniyetlerinin astronomiye katkıları, türklerin astronomiye katkıları, yunan medeniyetinin astronomiye katkıları