Aşura arapçada "onuncu" demektir. Yani Muharrem ayının onuncu günü. Kuranı Kerim'de Fecr suresinde geçen ve üzerine yemin edilen 10 gecenin Muharremin ilk 10 günü olduğu tefsirlerde yer almaktadır. Şimdi, aşure günü meydana geldiği çeşitli dini kaynaklarda yer alan 10 hadiseye kronolojik sıraya göre bakalım:

1. Hz Adem ve Hz Havva'nın tevbesinin kabul olması:
Hz. Adem ve Hz Havva'nın şeytanın aldatılmasıyla cennetten çıkarılması üzerine ilk anne ve babamız; bir müddet ayrı olarak dünya üzerinde dolaştılar. Hz. Ademin Hindistan'a Seylan (Serendib) adalarına, Hz Havva'nın ise Hicaz'da Cidde'ye düştüğü söylenir. Daha sonra 200 sene kadar geçtikten sonra Arafat ovasında buluştular. Rivayetlere göre o gün muharremin 10.günüydü.

2. Hz Nuh'un gemisi tufandan kurtulması:
Hz. Nuh, kavmine sözünü geçiremeyince Allah'tan aldığı emirle bir gemi yapmaya başlamıştı. Gemiyi yaparken bir yandan taciz ediliyor bir yandan son bir denemeyle insanları kurtuluşa çağırıyordu. O Gün geldi, Nuh peygamber inanları gemiye doldurdu, oğlu Gemiye binmedi. yağmur aylarca yağdı. Sonra Allah, göğe suyunu tutmasını, yere de suyunu yutmasını emreyledi. Gemi Cudiye oturdu. Bu olay muharremin onuncu günüydü.

3. Hz İbrahim'im Nemrud'un ateşinden kurtulması:
Kral Nemrut, Hz. İbrahim'in tebliğini, bütün kudretine rağmen engelleyemeyince, Hz. İbrahim'i ibretlik temaşa olsun diye, ateşe atmaya karar vermişti. Günlerce hazırlık yapıldı ve devasa bir odun yığını oluşturulup ateşe verildi. Hz. İbrahim'i de bir tepeden mancınıkla ateşin ortasına fırlattılar. Hz İbrahim, ateşe fırlatırken, ateş Allah'tan aldığı emirle İbrahim için serin ve selamet oldu (Kuran, 21/69) ve Hz ibrahim'i yakmadı. O gün de aşure günüydü.

4. Hz. İsmail'in Kurban edilmesi:
İbrahim Peygamber, oğlu olduğu vakit onu kurban edeceğine dair adak adamıştı. fakat bir süre sonra İsmail adında bir oğlu olunca bu adağı unutmuş gözüktü. Allah peygamberine adağını üç kez rüyasından hatırlattığında Hz İbrahim acı gerçekle karşı karşıya kalıyordu: İsmail kurban edilmeliydi. Tam bir teslimiyet ile yaradana sığınıp bıçağı oğlunun boğazına sürttüğünde buçak kesmiyordu.

5. Hz. Musa'nın firavundan kızıl denizden geçerek kurtulması:
Firavun Hz. Musa'ya ve ona inananların ülkeden çıkıp gitmelerine izin vermiyordu. Allah'tan hicret emri gelince Musa inananları toplayıp Mısır'dan çıktı. Fakat firavun büyük bir orduyla peşlerinden gidiyordu. Kızıldeniz'in kenarında Firavun, Hz.Musa'yı sıkıştırdı ve kızıldeniz'in ikiye ayrılması hadisesi vuku buldu.

6. Hz. Yakub'un oğluna kavuşması:
Hz. Yakub, oğlu Hz. Yusuf'u kardeşlerinin oyunuyla kaybedince öyle üzülmüş ve ağlamıştı ki göz pınarları kurumuş ve gözlerine perde inmişti. Oğul hasretinden yanan kalbi seneler sonra Yusuf'unu bulmasıyla mesrur olmuş ve o vakit gözleri de açılmıştı. Hz. Yusuf'un Babası Hz. Yakub ile yıllar sonra buluşması da rivayetlere göre muharrem ayının onuncu günü olmuştur.

7. Hz.Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması:
Hz. Eyyüb'e bir hastalık gelmişti. O bu hastalığı bile bir nimet görüyor ve sabrediyordu. Fakat hastalığın diline kadar yayılmasıyla artık konuşamaz olmuştu. bu da Allah'ı zikirden alıkoyuyordu. İşte ancak o zaman Eyüp peygamber Allah hastalığını gidermesi için dua etti ve duası aşure günü kabul oldu.

8. Yunus Peygamberin, balığın karnından kurtulması:
Hz. Yunus bindiği gemiye uğursuzluk getirdiği diye okyanusa atıldı. Bir balık onu yuttu, daha büyük bir balık da o balığı yuttu. Gece olduğunda Yunus peygamber tam dört karanlığın içindeydi. Kendisini yutan balığın, o balığı yutan balığın, okyanusun karanlığının ve gece karanlığının. Kuranda bu konuda şöyle denir: Karanlıklar içinde «Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Sen’i tenzîh ederim. Gerçekten ben, zâlimlerden oldum!»” (el-Enbiyâ, 87) Allah bu duayı kabul etti. O gün aşure günüydü.

9. Hz. İsa'nın Allah tarafından dünyadan çekilmesi:
Hz isa, öldürülmemiş, çarmıha gerilmemiştir. Allah onu kendi katına “ref” etmiş, yüceltmiş ve yükseltmiştir (4/Nisâ, 157-158). “Allah buyurmuştu ki: ‘Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz Bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda Ben hükmedeceğim.” (3/Âl-i İmrân, 55).

10. Peygamberimizin (S.A.V) hicretini tamamlaması.
Peygamber efendimiz'in hicretini muharremin 10. günü tamamladığı bazı rivayetlerde söyleniyor. Fakat internette bununla alakalı tatmin edici bilgi bulamadım. Kaynaklar daha çok 12 rebiülevvel tarihini veriyorlar. Bunu biraz araştırıp doğrusunu yazacağım inşallah.
...

Aşura günü, Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gündür aynı zamanda. O, olayı bu listeye almadım çünkü diğerlerinden farklı olarak bu olumsuz bir olay. Allah ümmeti tefrikaya düşmekten korusun. amin. (KAYNAK:bu yazı ilk defa http://www.ruzname.net sitesinde yayınlanmıştır.)

Anahtar Kelimeler: tarih, alevilikte aşure günü, aşure anlamı nedir, aşure günü meydana gelen olaylar, Aşure Günü Ne Olmuştur, aşure günü ne zaman 2013, aşure günü nedir, aşure günü neler olmuştur, aşure günü oruç tutmak, aşure gününde neler yapılır, Aşure Gününün Özellikleri, aşure manası nedir, aşure ne demektir, aşure nedir, Hz Eyyübün Sabrı, Hz Yunusun Duası, Kuranda Aşure Günü var mı