Güzel bir ev almak ya da inşaa etmek herkesin hayalidir. Fakat daire alırken ya da bina yaparken dikkat edilmesi gereken bir çok şey mevcut. Özellikle emlak terimlerine dikkat edilmelidir. Ben bu yazımda sizlere bazı önemli emlak ve inşaat terimlerinin açıklamalarını yapacağım. Ev, daire alırken; bina yaparken bu terimlerin mutlak suretle bilinmesi gerekiyor. İşte bazı önemli emlak ve inşaat terimleri:

GABARİ nedir?
Yapılacak bir binanın belediye tarafından öngörülen maksimum yüksekliğine denir.

HİSSELİ TAPU nedir?
Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

İFRAZ nedir?
Tapu kütüğünde kayıtlı bir gayrimenkulün birden fazla parsel haline getirilmese denmektedir.

İSKAN nedir?
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.

KAT İRTİFAKI nedir? Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanununa göre kurulan irtifak hakkıdır.

KAT MÜLKİYETİ nedir? Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

PAFTA nedir? Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

PARSEL nedir? Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.

KAKS nedir? Kat Alanı Katsayısı ya da emsal de denir. Aarsaya inşa edilecek toplam inşaat alanının belirlendiği bir hesaplamadır. 1000m2'lik bir arsanın emsali 1.5 ise toplam kapalı alan 1000*1.5=1500m2'yi geçemez.

TAKS nedir? Taban Alanı Katsayısıdır. Bir inşaatın arsadaki taban oturum alanının arsaya oranıdır. Mesela, Taks 0.4 ise ve 1000m2'lik bir arsa varsa buraya yapılacak binanın taban alanı en fazla 0.4*1000=400m2 olur.

Anahtar Kelimeler: diğer, bine emsali nedir, daire alınırken dikkat edilmesi gerekenler, daire alırken nelere dikkat etmeliyiz, dairemin iskanı var mı, dairenin kat mülkiyeti var mı, ev alınırken dikkat edilmesi gerekenler, ev alırken nelere dikkat etmeliyiz, gabari ne demektir, iskan ne demektir, iskan nedir kısaca, iskan olup olmadığı nasıl öğrenilir, kaks nedir, kat irtifakı nedir kısaca, kat mülkiyeti nedir, taks nedir