Bilgisayar Ağlarıyla ilgilenen hemen herkesin sıkça karşısına çıkan arabğlantı cihazları ile bu cihazların kullandığı bazı haberleşme protokolleri çok kısa olarak anlatacağız bu yazımızda. Tekrarlayıcı (repeater), Hub, Bridge, Switch, Router; Aloha, CSMA/CD, ATM gibi terimlere kısa bir bakış atalım:

Tekrarlayıcı: Veri paketlerini bir ağ segmentinden diğerine geçirir, bunu yaparken elektriksel sinyaller standartlar içerisinde kalacak şekilde yenilenir (tazelenir). Fakat veri paketlerinin içerikleri değişmeden kalır.

Hub: bilgisayarların ağda iletişim kurmasını sağlar. Her bilgisayar bir Ethernet kablosuyla hub’a bağlanır ve bir bilgisayardan diğerine gönderilen bilgiler hub üzerinden geçer. Hub kaynağı veya aldığı bilgilerin gönderilmesinin istendiği hedefi belirleyemez, bu nedenle bilgileri, bilgiyi gönderen bilgisayarı da içerecek şekilde kendisine bağlı tüm bilgisayarlara gönderir.

Switch (Anahtar): hub ile aynı biçimde çalışır, ancak aldığı bilgilerin gönderilmesinin istendiği hedefi belirleyebilir; bu nedenle bu bilgileri yalnızca alması beklenen bilgisayarlara gönderir. Switch (Anahtar) bilgileri aynı anda gönderebilir ve alabilir; böylece bilgileri hub’dan daha hızlı gönderebilir.

Router (Yönlendirici): bilgisayarların iletişim kurmasını ve bilgileri iki ağ arasında iletmesini sağlayabilir—örneğin, ev ağınız ve Internet arasında. Bu ağ trafiğini yönlendirme özelliği, Router (Yönlendirici)ye adını veren özelliktir. Router (Yönlendirici)ler kablolu (Ethernet kablosu kullanarak) veya kablosuz olabilir.

Köprü (Bridge): ethernet üzerinde, aynı protokolü kullanan alt-ağları birbirine bağlar. Köprüler, hangi veri paketlerini kabul edip hangilerini edemeyeceklerine karar vermek için ethernet adreslerini kullanır.
Gerekli bilgiler tablolardan elde edilir. Kullanılan köprüye bağlı olarak, ağ yöneticisinin bu tablolara giriş yapması gerekli olabilir ya da köprünün kendisi tabloları dinamik olarak oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: teknoloji, aloha protokolü nedir kısaca, atm protokolü nedir kısaca, bilgisayar ağları kitapları, csma cd nedir kısaca, devre anahtarlama nedir, network anahtar nedir kısaca, network bridge nedir kısaca, network hub bedir kısaca, network router nedir kısaca, network switch nedir kısaca, paket anahtarlama nedir, repeater nedir kısaca, router ile switch arasındaki farklar, switch ile bridge arasındaki farklar, tekrarlayıcı nedir kısaca