caminin bölümleriCami ya da mescid, İslam dinine mensup müslümanlar için inşaa edilmiş bir ibadethanedir, kelime olarak toplanılan / secde edilen yer demektir. Müminler namaz kılmak, Kur'an okumak ve birbirleriyle iletişime geçip kaynaşmak için camiye giderler. Geleneksel olarak bir cami bir çok kısımdan oluşur, bu kısımları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

1. Harim:
Namaz kılınan ama bunun dışında eğitim ve öğretim gibi bazı faaliyetlerin uygulanmasında da açık olan bir bölümdür. Burası birlikte, saygılı bir tutumla, belli kurallar dairesinde hareket edilmesi gereken bir mahaldir.

2. Mihrab:
Camilerin harimlerinde, Müslümanların namaz kılacakları kıble yönünü belirleyen, kıble duvarına açılmış bir oyuk şeklinde olan, cemaatle namazlarda imamın en önde durduğu yerdir. İmam cemaate namazı burada kıldırır.

3. Minber:
Cuma ve Bayram namazı kılınan yerlerde hatiplerin hutbelerini okumak için çıktıkları bir kaç basamaklı cemaatin seviyesinden yüksek yapıya minber denmektedir. Genel olarak Mihrabın sol tarafında (yüzü mihraba dönük birinin sağında) ve kıble duvarına dik olarak durur.

mihrap minber resimleri

4. Vaaz Kürsüsü:
Camilerde vaizlerin cemaata vaaz vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe bir yere de kürsü denmektedir. Burada genel olarak vaizin oturarak konuşması için bir oturak vardır.

5. Hünkar Mahfili:
Sultanların inşa ettikleri eski camilerde zeminden yüksek ve kafesle bölünmüş yere denmektedir. Sultanahmet, Süleymaniye gibi tarihi camilerde bulunmaktadır, günümüzdeki camilerde bu bölüm yoktur.

6. Müezzin Mahfili:
Müezzinlerin, camilerde, bir arada oturmaları için ayrılmış yüksekçe yerdir. Genelde caminin tam ortasında yer almaktadır.

7. Son Cemaat Yeri:
Cemaate yetişemeyenlerin sonradan namazlarını kılabilmeleri için ayrılmış yer. Burası bir çok camide 24 saat boyunca açık kalmaktadır. Her zaman namaz kılınabilir.

8. Minare:
Aslı "menare" olan bu kelime dilimize "minare" olarak geçmiştir. Nur yeri (ışık yeri) manasına gelip, camilerde ezan okumak maksadıyla inşa olan yüksek yere minare denmektedir. Günümüzde ezan okumak için buraya çıkılmaz ama o bölgede bir cami olduğu anlaşılsın ve uzaktan görülebilsin diye inşa edilir.

avlu şadırvan resimleri

9. Şadırvan:
Namazdan önce abdest almak için, genellikle avlu ortasında bulunan ve etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir. İnsanların abdestlerini aldıklarını yerdir. Bir çok kişi aynı anda abdest alabilir.

10. Avlu:
Cami harimlerine bitişik, genellikle şadırvan veya revaleyi kapsayan üstü açık alana denir. Tarihi camilerde önemli bir yere sahip olmasına rağmen modern mimarilere sahip camilerde bu alan genelde yoktur.

11.Kubbe:
Caminin çatısı hükmünde olan bir bölümdür, yarı küre şeklinde olup camiye mimari açıdan bir estetik katar.

Anahtar Kelimeler: soru, bir camiyi oluşturan bölümler, camide bulunan bölümler, camide bulunan eşyalar, camideki bölümler nelerdir, camideki kısımlar nelerdir, caminin bölümleri, caminin bölümleri nelerdir, caminin bölümleri resimli, caminin görevleri nelerdir, caminin insanlar üzerindeki etkisi, caminin kısımları, caminin kısımları nelerdir, mihrap nedir