Çocuk hakları, dünyada ki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu haklar; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.Bu haklar insan hakları kavramının içinde ele alınmakta olan bir kavramdır.
Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi şekillenmiştir.
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 193 ülke tarafından kabul edilmiştir.
Temel çocuk hakları kısaca şunlardır; Sağlıklı yaşam hakkı,Eğitim hakkı,Diğer temel çocuk hakları,Şikayet haklarıdır.
Çocuk hakları ihlalleri;Çocuk işçiliği,Çocukların yaşama hakkının ihlali,Çocuk askerler olarak gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: birleşmiş milletler çocuk hakları bildirgesi, çocuk hakları, çocuk hakları bm, çocuk hakları ihlalleri, çocuk hakları kısaca, çocuk hakları nelerdir, çocuk hakları sözleşmesi, temel çocuk hakları nelerdir