Dede Korkut kitabı, tam adıyla Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzḫan, 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanıdır. Dede Korkut hikayeleri, sözlü gelenek ürünüdür. Destani Oğuz hikâyelerinin mecmuası olarak da bilinmektedir. Dede Korkut Hikayeleri, On iki destansı hikâye ve bir mukaddimeden (sunuş) oluşur. Dede Korkut Hikayeleri hakkında kısa bilgilerimiz şöyle:

Hikâyelerde, destandan halk hikâyeciliğine geçiş döneminin ürünü olduğu için destan ve masallarada rastlanmaktadır. Nazım ve nesir bir arada görülmektedir.15. asrın sonları ile 16. asrın başlarında yazıya geçirilmiştir. Hristiyanların ve Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler eserin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

DEDE KORKUT KİMDİR?
Kitabın içeriğinde yer alan Dede Korkut, Hikâyelerinde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Oğuzname’de, Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı ve İslam dini peygamberi Muhammed’e elçi olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Oğuz Han’a vezirlik yapmış olduğu da bilinir.

9 ila 11. yüzyıllarda Türkistan'ın Aral Gölü bölgesinde Seyhun nehrinin Aral Gölü’ne döküldüğü yerde doğduğu, Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu ve bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığı destanlarından anlaşılmaktadır. 570-632 yılları arasında (Muhammed zamanında) yaşadığı da rivayet edilir. Dede Korkut Kitabı’nda bir hikâye bittikten sonra çıkar bir destan söyler ve dua eder.

Dede Korkut'un mezarının Bayburt Masat Köyünde olduğuna dair rivayetler vardır. Her yıl Bayburt'ta "Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni" düzenlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: tarih, dede korkut gerçek midir, dede korkut hangi dönemde yaşamıştır, dede korkut hikayeleri ne anlatır, dede korkut hikayeleri ne zaman yazılmıştır, dede korkut hikayeleri nedir, dede korkut hikayelerini kim yazmıştır, dede korkut hikayelerinin özeti kısaca, dede korkut kimdir kısaca, Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni nerede kutlanır, dede korkut nerelidir, dede korkut'un mezarı nerdedir, eski türk hikayeleri, kitap-ı dede korkut