dinlerde ibadet yerleriMüslüman Dünyasının ibadet yerleri Mescit ve Camilerdir. Diğer semavi dinlerin de kendine has bazı ibadet yerleri mevcuttur. Örneğin Hristiyanlar Manastır ve Kiliselerde, Yahudiler ise sinagog ve havralarda ibadet ederler. Yahudi ve Hristiyanların ibadet ettikleri mekanlar hakkında kısaca bilgileri bulabileceğiniz yazımız:

1. Sinagog:

Yahudilerin ibadet ettiği tapınaklardır. Modern İbranice’de toplantı evi ya da ibadet evi olarak da bilinir. Sinangoglar, büyük bir ibadet salonuna ve dinî çalışmalar için küçük odalara sahiptir. İbadet salonuna Ana Tapınak denir.

sinagog resimleri
İstanbulda bulunan Neve Şalom Sinagogu

2. Havra:

Sinagog'u bir diğer adı da Havra'dır. İlk Havranın milattan önce 6yy'da Babil ülkesine sürülen Yahudiler tarafından inşaa edildiği kabul edilmektedir. İlk çağlarda Havralarda ibadet olarak sadece kurban kesilirdi. Zamanla dua ve diğer dini törenler de havralarda yapılmaya başlandı.

3. Kilise:

Hristiyanların ibadetlerini yaptıkları halka açık bina ya da tapınaklara kilise denmektedir. Yunanca ekklesia (çağrılıp toplanmış olan) kelimesinden türemiştir.

4. Manastır:

Hristiyanlıkta olduğu kadar Budizm ve Hinduizm dinlerinde de yeri olan büyük bir dini komplekstir. Manastırlar genelde şehir dışlarında ulaşılması zor yerlerde kurulurlar. Burada amaç dünyalıktan uzaklaşarak inzivaya çekilmektir.

sumela manastırı
Ülkemizdeki manastırlardan en ünlüsü Sümela

5. Bazilika:

Bir kilise çeşididir. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kullanılırdı. Avlusu ve koridoru yukarıdan bakıldığında haç şeklindedir. Erken dönem Hristiyan tarihinde kiliseler ibadet için yetersiz kalınca kamu binaları kiliseye çevrildi, bunlara da bazilika denirdi.

6. Katedral:

Başpapazın (piskopos) ofisinin olduğu ve içinde bir adet kilise bulunduran büyük dini yapılardır. İdare merkezi olarak görev yaparlar. Genelde katolik mezhebi için geçerli bir terimdir.

7. Şapel:

Küçük kiliselere verilen isimdir. Ya da Büyük bir kilisenin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerine de denir. Kırsal alanlarda ve küçük yerlerde veya yol kenarlarında dinsel ihtiyaçları karşılamak için yapılmıştır. İçinde dua edilir ve mum yakılır.

NOT:Yazımızı bitirirken şunu da eklemek de fayda var. Her ne kadar Müslümanların ibadet yerleri olarak cami ve mescitler bilinse de İslam'da ibadet için belli bir mekan kısıtı yoktur. Mekanın dinen temiz olması orada ibadet etmeye yeterlidir.

Anahtar Kelimeler: diğer, bazilika nedir, havra nedir kısaca, hristiyan ibadet yerleri, katedral nedir, kilise nedir kısaca, manastır nedir kısaca, musevi ibadet yerleri, şapel nedir kısaca, sinagog nedir kısaca, yahudi ibadet yerleri