Fobi, kelime manası olarak sevilmeyen, istenmeyen demektir. Aynı zamanda fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca Phobos kelimesinden gelir. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır. İnsanların bazı fobileri gerçekten çok ilginç olabiliyor. Aşağıda sizler için bazı tuhaf fobi türlerini listeledim, bize her ne kadar komik ve tuhaf gelse de bazı insanlar gerçekten bu bu hastalıklardan muzdaripler:

Otofobi: En kötü fobi olarak nitelendirilen bu durum ‘yalnız kalma korkusu’ anlamına gelir, ancak hastalığın az rastalanan versiyonunda insanın kendisinden korkması ya da kendisine güvenmemesi şeklinde ortaya çıkabilir.

Nomofobi: çağın yeni fobisi olarak anılan ve İngilizce 'no mobile phobia' dan türetilen nomofobi, cep telefonuyla iletişim olanağından uzak kalma korkusu olarak tanımlanıyor.

Emetofobi: Kusmaktan korkma hastalığı olarak biliniyor ve tahmin edebileceğinizden çok daha fazla kişi bu problemden yakınıyor. Kusma eğilimi, kişinin isteyerek yapabileceği bir şey değildir. Fiziksel bir sonuçtur. Emetofobi rahatsızlığı yaşayan kimseler koku, kusma sesi ve hatta görme ile ilgili takıntılar yaşar.

Ablütofobi: Yıkanmaktan korkma fobisi olarak biliniyor. Genellikle çocukluk çağında geçirilen bir travmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Su içinde sorun yaşayan birini görmekten kaynaklanabileceği de olasılıklar arasında yer alıyor.

Gefirofobi: Köprüden geçme korkusu. Kendini, avuçların terlemesi, kalp atışlarının aşırı hızlanması, denetimi kaybetme duygusu, kilitlenme veya felç olma gibi şekillerde gösterebiliyor.

Terafobi:‘4’ sayısından korkma fobisi. Bu sağlık sorununa, Çince ‘dört’ kelimesi ile ‘ölüm’ kelimesi arasındaki benzerlikten dolayı daha çok Doğu ülkelerinde rastlanmaktadır. Aynı kalıp Japonca ve Kore dillerinde de bulunmaktadır.

Fobofobi:‘Korkudan korkma’ olarak tanımlanıyor. Korkunun kendisinden korkma şeklinde ortaya çıkan bu sağlık sorunu, düşünce bozuklukları ve kapalı alanda kalma korkusuna benziyor. Endişe sorunları ile başlayan fobi, insanların endişelerinin içsel sonuçlarından korkmasıyla ortaya çıkıyor.

Anahtar Kelimeler: diğer, az görülen korkular, düyadaki değişik fobiler, emetofobi nedir, en garip fobiler, en garip korkular, en ilginç fobiler, en ilginç korkular, en komik fobiler, en komik korkular, en saçma fobiler, en saçma korkular, fobi ne demektir, fobi nedir, fobia ne demektir, fobia nedir, garip hastalıklar, gefirofobi nedir, insanlar en çok neyden korkar, insanların fobileri nelerdir, nomofobi nedir, otofobi nedir, tuhaf hastalıklar