Erozyon ve Heyelan ülkemizde tarıma elverişli toprakların azalmasına sebep olan doğa olaylarıdır. Erozyon, diğer adıyla aşınım; yeryüzündeki toprakların,akarsular ve rüzgar gibi dış etkenlerle aşındırılması ve koparılmasıyla bulundukları yerden başka yere hareket etmesidir. Peki erozyon tipleri nelerdir, erozyona önlemler, erozyonun sonuçları ve heyelanla arasındaki fark nedir?

Erozyon tarım yapılan toprakların %70'ini kaybettirmiştir. Bunlardan %30'unu ise çöl haline getirmiştir. Dünyada 110 ülke erozyon sebebiyle çölleşmenin tehdidindedir. Erozyonun 2 çeşidi vardır: Su erozyonu ve Rüzgar Erozyonu. Bunlardan başka beşeri nedenlerden ötürü de erozyon gerçekleşir. Mesela ormanların insanlar tarafından yok edilmesi, meraların aşırı kullanılması vb...

Erozyona etki eden faktörler şunlardır:
1 İklim
2 Topografya
3 Toprak özellikleri
4 Bitki örtüsü
5 İnsan faktörü

Erozyonu Engellemenin Yolları
1. Ağaçlandırma,
2. Bitki örtüsü geliştiröe,
3. Baraj Gölleri yapma,
4. Tarlalar eğime yatay sürülmeli
5. Ağaç kesimlerine karşı tedbirler

Ülkemizde Erozyon:
Türkiye kara yüzeyinin %90’ında çeşitli şiddetlerde erozyonlar meydana geliyor. Topraklarımızın %60 kadarı şiddetli, %20 kadarı ise orta şiddetli erzyon olaylarıyla karşı karşıyadır. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hektarlık bir arazide toprak giderek yok olmaktadır.

Heyelan Nedir?
Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir. Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesinde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: soru, erozyon çeşitleri nelerdir kısaca, erozyon ile ilgili kısa yazı, erozyonla nasıl mücadele edilir, erozyonu nasıl önleriz, erozyonu önlemek için ne yapılmalı, erozyonun nedenleri nedir kısaca, erozyonun sonuçları kısa, erozyonun zararları kısaca, heyelan ile ilgili kısa yazı, heyelan nedir kısaca, heyelanı engellemenin yolları, heyelanı nasıl engelleriz, ülkemizde erozyon en sık nerede görülür, ülkemizde heyelan en sık nerede görülür