Evliya Çelebi on yedinci yüzyıl Osmanlı döneminde yaşamış bir gezgin ve bilgindir. 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup 1682'de Mısır'da vefat etmiştir. 17. yüzyılda yaşamış olan önemli seyyahlardan biri sayılmaktador. Kırk yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini "Seyahatnâme" adlı eserinde toplamıştır. Evliya Çelebi'nin hayatı hakkında kısa bilgiler şöyle:

Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim görmüş olup önce mahalle mektebine Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne girmiştir. Burada yedi yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Enderun'a devam etti.

Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an'ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmuştur. Öğrenimini bitirdikten sonra sarayda görev alıp başarılarıyla ve yaptığı güzel işlerden dolayı padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı.

Küçük yaşlarından itibaren içinde gezi arzusu vardı. Değişik yerler görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalamadı. Kendisinin anlattığına göre bir rüya üzerine gezilerine başladı.Rüyasında İstanbul'da Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii'ndedir.

İslam peygamberi Muhammed'i baş tarafta görür. Hz. Muhammed'in yanına gidip ondan şefaat dilemek ister. Ama bir türlü cesaret edip de gidemez. En sonunda bir cesaretle gidip "Şefaat ya Resulallah" diyeceğine, "Seyahat ya Resulallah" der. Böylece, 70 yaşına kadar sürecek ve çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler geçirmesine rağmen seyahat etmeye başlar.

İlk gezisini, İstanbul ve çevresine yaptıktan sonra İstanbul dışına çıkar.Artık, gezileri birbirini izliyordu. Tam elli yıl boyunca durmadan gezer. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardı.

Evliya Çelebi, bu gezileri sırasında çok ilginç yerler görür. Yeni insanlarla tanışıp Birçok olayla karşılaşır. Karşılaştığı ilginç olayları okuyucuya anlatarak kitabına renk katar. Gezmek için gittiği son yer ise Mısır olur. 1682 yılından sonra ise vefat eder.

Evliya Çelebi'nin bugün bile önemini taşıyan Seyahatname adlı eseri işte bu gezilerin ürünüdür.Seyahatname ,10 ciltten oluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır. Halk etimolojisi de bolca görülür. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahip olmuştur.

Anahtar Kelimeler: tarih, evliya çelebi eserleri, evliya çelebi evli mi, evliya çelebi hayatı özet, evliya çelebi kısaca bilgi, evliya çelebi kısaca hayatı, evliya çelebi ne zaman yaşamış, evliya çelebi nerede yaşamış, evliya çelebi rüyası, evliya çelebi seyahatnamesi, evliya çelebi soyu, evliya çelebi sözleri, gezi edebiyatı nedir, gezi edebiyatı yazarları, seyahatname içeriği, seyahatname kaç sayfa, seyahatname kısaca, seyahatname ne zaman yazılmış, seyahatname nedir, seyahatname özeti