Farabi; müslüman bir filozof, bilim adamı, gök bilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Tam adı Ebu Nasir Muhammed olan Farabi 872 yılında günümüzde Kazakistan sınırlarında olan Farab kentinde doğmuştur, bu yüzden Farabi lakabıyla anılır. Felsefe ve mantık bilimleriyle alakalı fikir ve görüşlerinden dolayı Aristo'dan sonra İkinci Muallim ünvanını almıştır.

Farabi, bazı kaynaklara göre İranlı bazı kaynaklara göre ise Türk kökenlidir. Bununla birlikte Farabi, bütün eserlerini Arapça yazmıştır. Bilimleri sınıflandırmıştır. Bağdat, Halep ve Mısır'da yaşamıştır. 950 ya da 951 yılında Şam'da ölmüştür.

FARABİ'NİN TEMSİLİ RESİMLERİ:

farabi resimleri

FARABİ'NİN FELSEFEYE KATKILARI
Farabi Aristo'nun temel eserlerinin bir çoğunu Arapça'ya yeniden çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan özetler yazmıştır. İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış, hem de Arapça'nın bir felsefe dili haline gelmesine büyük bir katkı yapmıştır.

FARABİ'NİN MÜZİĞE KATKILARI
Farabi'nin biçimleri bugünkü Ud ve Kanuna benzeyen müzik aletlerini icat ettiği ve bunları başarıyla çaldığı rivayet edilmektedir. Ayrıca bir çok beste yaptığı bilinmektedir. Farabi musikiyi 12 makam, 7 âvâze, 4 şûbe ve 24 terkib olarak sınıflandırmıştır.

FARABİ'NİN BAZI ESERLERİ

El-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)

Es-Siyaset-ül Medeniyye (Şehir Politikası)

Risale fi Ma'anii'l-Akl (Aklın Anlamları)

İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)

Anahtar Kelimeler: tarih, kim kimdir, farabi bilime katkıları, farabi biyografi, farabi eserleri kısaca, farabi hayatı kısaca, farabi hayatı özet kısaca, farabi kimdir kısaca bilgi, farabi kitapları özeti, farabi müziğe katkıları, farabi ne yapmıştır, farabi nerelidir, farabi neyi icat etmiştir, farabi türk müdür, farabinin bilime olan katkıları, farabinin çalışmaları, farabinin icatları, ilk islam dönemi bilim adamları, islam filozofların hayatları kısaca, ünlü matematikçilerin hayatı