Sadaka-i fıtır veya fıtır sadakası; Ramazan ayının sonuna kavuşabilen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı kadar malı olan her müslümanın vermesi gereken vâcib hükmünde bir sadakadır. Buna Fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre olarak da söylenmektedir. Fıtır Sadakası miktarı, kimlere verilir, ne zaman verilir sorularına cevaplar verelim:

FITIR SADAKASI OLABİLEN MALLAR:
1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.
2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.
3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.
4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.

Bu yukarıdakilere denk miktarda nakit para da fıtır sadakası olarak verilebilir. Dİyanet İşleri Başkanlığı 2014 Ramazan ayı için fitre miktarını 10TL olarak belirlemiştir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir.

Fitre ile Zekât Zengini Arasında Bir Fark Var mıdır?
Vardır. Zekât verecek zengin için, nisab miktarı tutarında bir mal, bir yıl elde bulunmalıdır. Fitrede ise, bu şart yoktur. Fitrenin verileceği en son gün bile, nisab miktarı mal eline geçse, kendisine derhal fitre vâcib olur.

Fitre Kimlere Verilir?
Fakirlere, Borçlulara, Miskinlere, Zekat memurlarına, Mücahitlere, Kölelere, Yolda kalmışlara, yeni müslüman olmuş inancı zayıf kimselere (müellefe-i kulub) fitre verilebilir.

Anahtar Kelimeler: soru, fıtır sadakası 2014 fiyatı, fıtır sadakası 2014 minimumi fıtır sadakası 2015 ne kadar, fıtır sadakası 2015 kaç para, fıtır sadakası ayetleri, fıtır sadakası hadisleri, fıtır sadakası nedir kısaca, fitre ile ilgili ayetler, fitre ile ilgili hadisler, fitre ile zekat arasındaki fark nedir, fitre ile zekat farklı mı, fitre kimlere verilir, fitre ne demektir, fitre ne zaman verilir, fitre ve zekat aynı şey midir, kuranda fıtır sadakası var mı, kuranda fitre var mı