En büyük Anadolu mutasavvuflarından ve büyüklerinden biri sayılan Hacı Bektaşi Veli 1281 yılında Nişabur'da doğmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden eğitim almıştır. Sonraları Anadolu'da Nevşehir'e yerleşip insanları iyiliğe çağırmıştır. Ahilik teşkilatında da önemli işler yapmıştır. Aynı zamanda tasavvuf şiirleri (tekke edebiyatı) alanında da bazı şiirler yazmıştır. Osmanlı Kuruluş döneminde önemli katkılar yapmıştır.

Orhan Bey zamanında kurulan yeniçeri ordusunun ve yeniçeriliğin piri, manevi üstadı olarak bilindi Bu durum halk ile yeniçeriler arasındaki bağı güçlendirdi Hacı Bektaş Veli’nin Makalât adlı Arapça bir eseri vardır Makalât incelendiğinde Hacı Bektaş Veli’nin İslam dinînin emir ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlılığı gözlenir O İslam’a uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkmıştır

Hacı Bektaş Veli’nin sohbetlerine katılıp ona bağlananlara tasavvuftaki usule göre “Bektaşi” denilmiştir Hacı Bektaş Veli 1338’de vefat etmiştir Eserleri: Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî, Makalat - (Arapça), Kitâbu'l-Fevâid, Şerh-i Besmele, Şathiyye, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye.

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, ahilik nedir kısaca, ahilik teşkilatının tarihçesi, anadolu evliyaları kimlerdir, anadolu mutasavvufları kimlerdir, anadolu tasavvud edebiyatı eserleri, hacı bektaş veli biyografisi kısa, hacı bektaş veli hayatı özet, hacı bektaş veli katkıları nelerdir, hacı bektaş veli kısaca kimdir, hacı bektaş veli ne zaman yaşamıştır, hacı bektaş veli nerede yaşamıştır, hacı bektaş veli şiirleri, hacı bektaş veli yaptıkları nelerdir, yunus emre vs mevlana vs hacı bektaş veli