safer ayı nedirSafer ayı, Hicri ayların ikincisidir. Safer ayı müslümanların arasında belaların ve musibetlerin bol olduğu bir ay olarak bilinmektedir. Peki bu ne kadar doğru, bu ayda gerçekten müminler üzerine bela yağar mı? Uğursuzluğuna dair dini deliller mevcut mudur? Bu yazımızda Safer'le ilgili doğru bilgileri bulabileceğiniz kısa yazımız:

Safer Ayı hakkında kısa bilgi

Safer ayının musibet ayı olduğuna dair dinimizde herhangi bir delil yoktur. Yani ne hadislerde ne de Kuran'daki ayetlerde bu ayın bela ve musibetleri içeren bir ay olduğu konusunda bir ifade yoktur. Safer ayının son çarşambası da diğer aylar gibidir.

Safer Ayı Neden Uğursuz Sayılıyor?

İslam'da böyle bir şey yoktur. Bu ayın uğursuz sayılması Cahiliye Devri'ne ait bir uygulamadır. Cahiliye devrinde Mekkeliler Safer ayında Umre yapmazlardı. Peygamber efendimiz bunun üzerine "Umre her zaman helaldir" buyurmuşlardır.

Diğer bir hadis-i şerifte ise İslam'da bir şeyi uğursuz sayma (taşe'üm) caiz değildir. İyiye yorma (tefeül caizdir) denmiştir.

Müslim'de yer alan bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur:

"Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." (Müslim, Selâm, 102)

Safer Ayı Duası Nasıl Yapılır?

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!"

"Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!”

Safer ayı namazı

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rek’at namaz kılınması; bu namazda her rek’atte bir Fatiha ve on bir İhlâs-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavât-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: diğer, safer ayı bela ayı mıdır, safer ayı ile ilgili ayetler, safer ayı ile ilgili hadisler, safer ayı namazı nasıl kılınır, safer ayı ne zaman 2014, safer ayı ne zaman başlıyor, safer ayı ne zaman bitiyor, safer ayında yapılan dualar