Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyatına Divan Edebiyatı denilmektedir.Arap ve Fars edebiyatı ile birlikte geliştirilmiştir.Divan ismini bu edebiyat türü şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarından gelmektedir.Divan Edebiyatında dört ana dönem vardır; kuruluş, geçiş, olgunluk ve çöküş dönemleridir. Şairler ilk eserlerini 13. yüzyılda verilmiştir.Bu edebiyatın ilk eserini Mevlana Celaleddini Rumi farsça oluşturmuştur. Devamını Okuyun »