İbn-i Heysem; 965 yılında Basra'da doğmuş olup 1038-1040 yılları arasında Kahire'de öldüğü bilinmektedir. Arap olup fizikçi, matematikçi ve filozoftur. Ebu Ali Muhammed b. Hasan b. el-Heysem onun asıl ismidir. Batı dünyası ünlü bilim adamını “Elhazen” veya “Elhacen” ismiyle tanımaktadır. Heysem; Antik Yunan bilimiyle ortaçağ İslâm dünyasının kültürel olarak sentezidir.

İlk Basra'da yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi.Daha sonra, Bağdat'a gidip; matematik, fizik, mühendislik, astronomi, metalurji gibi pozitif bilimleri öğrenir. Burada birçok başarıya imza atar. Devamını Okuyun »