En büyük Anadolu mutasavvuflarından ve büyüklerinden biri sayılan Hacı Bektaşi Veli 1281 yılında Nişabur'da doğmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden eğitim almıştır. Sonraları Anadolu'da Nevşehir'e yerleşip insanları iyiliğe çağırmıştır. Ahilik teşkilatında da önemli işler yapmıştır. Aynı zamanda tasavvuf şiirleri (tekke edebiyatı) alanında da bazı şiirler yazmıştır. Osmanlı Kuruluş döneminde önemli katkılar yapmıştır. Devamını Okuyun »