İsmi Muhammed, babasınınki Ali'dir. Lakabı Zeynüddîn'dir. 1521 (H.929) senesinde Balıkesir'de doğdu. 1573 (H.981)de Birgi'de vefât etti. Kabri, İzmir'in Birgi kasabasında bir tepe üzerindedir. İlimdeki yüksek derecesinden dolayı İmâm-ı Birgivî ismiyle meşhûrdur.

Türk âlimlerinin baş tâcıdır. Hanefî mezhebinden olup, asrının en meşhûr âlimlerinden idi.

Anahtar Kelimeler: imam birgivi biyografi, imam birgivi hayatı özet, imam birgivi hayatı ve eserleri, imam birgivi kimdir, imam birgivi kitapları, imam birgivi menkibeleri, kimdir