külliye resimleriİslam Tarihinde kompleks yapılar olarak karşımıza çıkan ve cami merkezde olmak üzere bunun çevresinde medrese, kütüphane, imarethane, çarşı, hastane ve tekkeler gibi sosyal alanlardan oluşan mimari eserlere külliye denirdi. Külliyede bulunan sosyal hizmetler genel olarak halka ücretsiz olarak sunulurdu.

Külliyeler, büyük ve kompleks yapılar oldukları için doğrudan padişahlar, eşleri, vezirler, sadrazamlar ve paşalar gibi devletin üst kademesinden olan varlıklı kişilerce yaptırılıp halkın hizmetine sunulurdu.

Külliyenin tarihi İslam'ın doğuşuna kadar götürebilir. Zira Medine'deki Mescid-i Nebevi; bütün işlerin ve sosyal hayatın düzenlendiği bir merkez olduğu için külliye sayılabilir. Bunun dışında Emevi ve Abbasi dönemlerinde de külliye benzeri yapılar mevcuttur.

Külliyeler, Selçuklu ve Osmanlı'da altın çağlarını yaşamış ve en önemli külliye örnekleri bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Özellikle Osmanlı devleti'nde zengin vakıflara bağlı bu kompleksler sosyal hayatın gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır.

Topluma faydalı hayır kurumları kazandırma düşüncesiyle ele alınan külliyeler inşa edildikleri yere uygun olarak birçok ihtiyacı karşılamaktaydı. Cami, medrese, türbe, mektep, tabhane, imaret (yemekhane, mutfak, kiler, fırın), darüşşifa, han, çarşı, dükkanlar hamam, sebil, çeşme, muvakkithane, evler, odalar, ahır vb. yapıların çoğunu veya bir kısmını bünyesine alan külliyelerle şehirler gelişmiş menziller üzerinde inşa edilenlerin etrafında yeni yerleşimierin oluşması sağ­lanmıştır.

Türkiye'deki ve İstanbul'daki Külliyeler

Ülkemizdeki külliyelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.
İSTANBUL: Süleymaniye Külliyesi, Sultanahmet Külliyesi, Haseki Külliyesi, Fatih Külliyesi
EDİRNE: Sultan 2.Bayezit Külliyesi
BURSA: Orhan Bey Külliyesi
KAYSERİ: Hunad Hatun Külliyesi, Gevher Nesibe Külliyesi
ERZURUM: Çifte Minareli Medrese Külliyesi

Anahtar Kelimeler: tarih, ilk külliyeler, istanbuldaki külliyeleri, külliye anlamı nedir, külliye hakkında kısa bilgi, külliye manası nedir, külliye ne demektir, külliye nedir kısaca, külliyelerin özellikleri, osmanlıda külliyeler