kapitalizm nedirKapitalizm (capitalism), diğer adlarıyla sermayecelik ya da ana paracılık çok duyulan ama anlamı çok az bilinen bir ekonomik sistemdir. Örneğin, Kapitalist ülkeler deyimi çok yaygın olsa da bunun manası nedir dediğinizde çoğu zaman kısa ve net bir açıklaması yapılamamaktadır. Bu yazımızda kapitalizmi kısaca açıkladık:

Basitçe Kapitalizm, ana parası yani sermayesi olan bireylerin daha çok kazandığı, sermayesi olmayanların ise birer işçi olarak sermayesi olanlara hizmet karşılığında az kazandığı bir sistemdir. Bir başka deyişle kapitalizm; yalnızca anapara sahiplerinin endüstriyi ve üretimi çalıştırdığı bir sistemdir.

kapitalizm-nedir
Kapitalist sistemde makineye sahip olan parayı kazanır, onu çalıştıranlar değil

Kapitalist sistem, "parayı veren düdüğü çalar," mantığıyla işlemektedir. Yani en çok para kimdeyse en çok o kazanır. Kapitalizmin sevilmemesinin nedeni de budur: Sermayesi çok olan çok kazanır, sermayesi olmayan ancak geçinecek kadar kazanır. Bir başka örnekle; sermayesi olan sermayesini katlayarak büyür; olmayan ise para biriktiremez, yani sermayesi olmaz, olduğu yerde sayar.

Noam Chomsky kapitalizmi şöyle tanımlamıştır: "Her şeyin satılık olduğu bir düzendir ve ne kadar paran varsa o kadarını satın alabilirsiniz."

Kapitalizmin üç öğesi vardır, bunlar:
1. Ücret İşçiliği
2. Özel müteşebbislerin sermayesi
3. Para veya kâr.

Kapitalizmin Özellikleri

* Devlet teşviki değil, tamamen özel teşebbüse dayanır.
* Devlet özel teşebbüse engel olmaz.
* Ana para çok önemlidir. Anaparası olmayan para kazanamaz.
* Eşit gelir dağılımı yoktur. Sermaye sahipleri kârın çoğunu alırlar.

kapitalist düzen
Kapitalizmde gelir dağılımı yoktur, gelir rütbeye göre dağılır.

Kapitalizme bir Örnek

Fildişi Sahilleri adlı ülkede kakao toplamak için ağır şartlarda çalışan işçilerin hayatlarında hiç çikolata yememiş olması. Neden? çünkü işçiler çikolatayı parayla alacak kadar para kazanamıyorlar. İkincisi ise topladıkları kakao adlı ham maddeyi işletecek bir fabrikayı kurmak için yeterli anaparaya sahip olmamaları.

Kapitalist Ülkeler

Bugün bir çok ülkedeki ekonomik model kapitalist sisteme dayanmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya birer kapitalizm yurdudur. Buralarda çok sayıda göçmen ağır şartlarda çok ucuza çalışmaktadırlar.

Son olarak şunu ekleyelim; kapitalizmin bir sonucu olarak üretim artışı nedeniyle yeni ihtiyaçlar icat edilir. Bir başka deyişle Kapitalizmde ihtiyaç hiç bitmez, hayata yeni yeni ihtiyaçlar eklenir.

Anahtar Kelimeler: soru, kapitalist kime denir, kapitalist ülkeler hangileridir, kapitalizm basitçe anlatım, kapitalizm hakkında kısa bilgi, kapitalizm kısa tanımı, kapitalizm kısaca nedir, kapitalizm örnekleri, kapitalizmin zararları nelerdir