Sözlük deyince akıllara ilk gelen türk bilgini olan Kaşgarlı Mahmud, on birinci yüzyılda yaşamıştır. Gerçek ismi Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed’dir. İlk türkçe sözlük kabul edilen Divan-ı Lügati’t Türk’ün yazarıdır. Türk grameri bilginidir.

Karahanlılar soyundan bir aileden gelmiştir. Babası Barsgan’lı Hüseyin’dir. Kaşgarlı Mahmud’un yaşamı hakkında kesin ve ayrıntılı bilgi yoktur. Çeşitli kaynaklarda doğum tarihi olarak 1008 yılı ile 1025 yılı ifade edilmektedir. Ölüm tarihi ise tahminen 1090 yılı olarak belirtilmektedir.

Divan-ı Lügati-t Türk Araplara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Eserine eklediği Dünya haritası üzerinde, Türklerin yerleştikleri bölgeler ve komşuları olan ülke ve milletlerin yerlerini göstermektedir.

Ayrıca bu eserde 7500 civarında Türkçe kelimeyi Arapça olarak açıklamış, 400′e yakın dörtlüklerden oluşan şiir ve atasözleriyle örnekler vermiştir. Türkmen, Oğuz, Çiğli, Yağma, Kırgız ve Türk boylarının Türkçe’si konusunda bilgilere yer vermiştir. Bu eser Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru ve halk edebiyatı konularında zengin bilgileri kapsayan ansiklopedik bir lügattır.

Aşağıda Kaşgarlı mahmut'un temsili resimleri yer almaktadır:

kaşgarlı mahmut resimleri kaşgarlı mahmut kimdir
Anahtar Kelimeler: tarih, kim kimdir, divani lugati türk eserinin önemi nedir, kaşgarlı mahmut hakkında kısa bilgi, kaşgarlı mahmut hayatı kısaca, kaşgarlı mahmut hayatı özet, kaşgarlı mahmut kimdir, kaşgarlı mahmut kısa biyografi, kaşgarlı mahmut kitapları, kaşgarlı mahmut ne zaman yaşadı, kaşgarlı mahmut önemli eserleri, kaşgarlı mahmut özgeçmiş, kaşgarlı mahmut resimleri, kaşgarlı mahmut yaptıkları özet