Kutsal kitap Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara denir. Bunlara ilahi kitap ya da semavi kitaplar da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracılığı ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar,amaç sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanlardır. 4 büyük kutsal kitap vardır, bunlar:

Dört büyük ilahi kitabın hangi peygambere gönderildiği ise şöyledir:

Tevrat, Hz. Musa’ya

Zebur, Hz. Davut’a

İncil, Hz. İsa’ya

Kuranı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.

TEVRAT HAKKINDA KISA BİLGİLER:

Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. İbranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat Çeşitleri: Tekvin, Çıkış, Levililer , Sayılar, Tesniye... Yahudilere ait yazılı din edebiyatına Tanah, sözlü din edebiyatına ise Talmut adı verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına ise Hristiyanlar Eski Ahit adını verirler.

ZEBUR HAKKINDA KISA BİLGİLER:

Hz. Davut’a gönderilmiştir. Kelime anlamı kitap'dır. Yahudi dininin kutsal kitabıdır.İçeriğinde daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır. Müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Günümüzde Tevrat, Tanah’ın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır. Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır.

İNCİL HAKKINDA KISA BİLGİLER:

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan incil, Hz. isa’ya gönderilmiş olup kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. İnciller, Hristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-ı Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.

KURANI KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER:

İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın gönderdiği kutsal kitapların sonuncusudur.Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında , 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir.İlk ayet, 610 yılında Hira mağarasında vahiy meleği Cebrail tarafından getirilmiştir. Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuranı Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.

Anahtar Kelimeler: diğer, hangi kitap kime inmiştir, incil ne zaman inmiştir, kaç tane kutsal kitaplar vardır, kuranı kerim ne zaman inmiştir, kutsal kitaplar arasındaki farklar nelerdir, kutsal kitaplar hakkında kısaca bilgi, kutsal kitaplar hangi peygamberlere inmiştir, kutsal kitaplar nelerdir, kutsal kitaplar ve peygamberleri, kutsal kitaplarımızı tanıyalım, kutsal kitapların iniş sırası, kutsal kitapların isimleri, tevrat kime inmiştir, zebur kime inmiştir