Matrakçı Nasuh Osmanlı'da II.Beyazıt, I.Selim ve Kanuni devrinde yaşamış bir bilim adamıdır. Matrakçı Nasuh, minyatür sanatçısı, matematikçiydi ve tarihçiydi. Matrakçı lakabı kendisine eski bir silah oyunu olan Matrak'ı iyi oynadığı için verilmiştir. Matrakçı Nasuh'un gerçek ismi Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavi'dir ve aslen Bosnalıdır.

Matrakçı Nasuh'un doğum tarihi tam olarak bilinmese de 1480 doğumlu olduğu sanılmaktadır. Bugünün Bosna Hersek devletinin başkenti olan Saraybosna'da doğduğu düşünülüyor. Devşirme bir Bosna'lının torunudur. 1564 yılında vefat etmiştir.

Matrakçı Nasuh, sarayda Matematikçi olarak yetişmiştir. Hat sanatında kendini geliştirmiş ve Divani yazı stilinde söz sahibi olmuştur. Değneklerle oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığında dolayı "matrakçı" lakabıyla anılmıştır.

MATRAKÇI NASUH'UN MİNYATÜRDEKİ ÜSLUBU:
Matrakçı Nasuh'un minyatür ve harita karışımı kendine has bir üslubu vardır, eserlerinde yeryüzünün kuş bakışı görünümünü resmeder. Buna karşın şekilleri tepeden değil, sanki karşıdan görüyormuş gibi çizer. Bu resimlerde kuş ve tavşan gibi hayvanlar olsa da insanlar asla belirmez. Şehirlerdeki binalar tek tek seçilebilir.

MATRAKÇI NASUH'UN MATEMATİK BİLİMİNE KATKILARI:

Geometri ve matematik branşlarındaki gayretli çalışmaları sonucunda uzunluk ölçülerini gösteren cetveller meydana getirmiştir. Matematiğe dair iki adet kitabı (Cemâlü’l-Küttâb ve Kemalü’l- Hisâb ile Umdetü’l-Hisâb’ı) Yavuz Sultan Selim döneminde yazmış ve padişaha sunmuştur. Bu eserleri uzun yıllar matematikçilerin başucu kitapları olarak kullanılmıştır.

MATRAKÇI NASUH TARİH ALANINDAKİ ESERLERİ:

Nasuh bir tarihçi olarak da önemli eserlere imza atmıştır. Mecmaü’t-Tevârih ismiyle Taberî Tarihi’ni Türkçe’ye çevirdi. Ayrıca Tarih’i Sultan Bayezid ve Sultan Selim ile Tarih’i Sultan Bayezid adlı iki kitabında bu padişahlar dönemindeki olayları anlatmıştır.

Anahtar Kelimeler: tarih, kim kimdir, matrak nedir, matrakçı anlamı nedir, matrakçı nasuh efendi kimdir, matrakçı nasuh eserleri, matrakçı nasuh hayatı, matrakçı nasuh kısaca hayatı, matrakçı nasuh matematiğe kazandırdıkları, matrakçı nasuh minyatürleri, matrakçı nasuh resimleri, matrakçı nasuhun eserleri, matrakçı ne demektir, minyatür sanatı nedir kısaca, osmanlıda bilim adamları kısaca, osmanlıda bilim faaliyetleri kısa, osmanlıda minyatür sanatı kısa