Ömer Hayyam, rubai eserleriyle bilinen müslüman şair ve bilim adamıdır. Asıl adı Gıyaseddin Ebu'l Feth Ömer İbni İbrahim'dir. Baba mesleği olan çadırcılıktan ötürü çadırcı manasına gelen Hayyam lakabıyla tanınmıştır. Şiirlerinin yanı sıra matematik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Ömer Hayyam, Büyük Selçuklu döneminde yaşamıştır. Hayatı, bilime yaptığı katkılar ve icatlar şöyledir:

Ömer Hayyam, 1048 yılında Nişabur'da doğmuştur. Şâir, filozof, matematikçi ve astronomdur. Veziri Nizamül-Mülk ve Haşhaşi reisi Hasan Sabbah ile okul arkadaşıdır.

ömer hayyam kimdir

ÖMER HAYYAM'IN BİLİME KATKILARI VE İCATLARI
* Bir çeşit terazi (el kuştaş el mustakim) icat etti.
* Selçuklu Devleti için bir takvim (Celali Takvimi) hazırladı.
* Sultan Senceri tedavi etti.
* Pascal Üçgeni, Binom açılımı ve Öklid Geometrisi alanında çalışmalar yaptı.
* Binom Açılımını ilk kullanan insan oldu.

ÖMER HAYYAM KISA BELGESEL:

ÖMER HAYYAM EDEBİYATA KATKILARI VE EDEBİ USLÜBU:
Rubaîlerinde; dünya, var oluş, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin konularda özgürce ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürüttüğü görülmektedir. Toplamda 158 adet rubaisi vardır. Diğer rubailer ise Hayyam lakaplı başka şairlere aittir.

Ömer Hayyam Farisi kökenlidir. 4 Aralık 1131 tarihinde 83 yaşındayken vefat etmiştir.

Anahtar Kelimeler: tarih, kim kimdir, hayyam isminin anlamı nedir, hayyam ne demektir, ömer hayyam ateist miydi, ömer hayyam dinsiz miydi, ömer hayyam hayatı kısaca, ömer hayyam icatları, ömer hayyam kısa biyografi, ömer hayyam kısaca bilgi, ömer hayyam ne icat etti, ömer hayyam nerelidir, ömer hayyam türk müydü, ömer hayyamın bilime katkıları nelerdir, ömer hayyamın kısa şiirleri, rubai ne demektir, rubai örnekleri nelerdir, rubai yazanlar kimlerdir, rubailer hakkında kısa bilgi