Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Parga kasabası yakınlarındaki bir köyde doğduğu için "Pargalı", Saraydan biriyle evlendiği için "damat" lakaplarıyla tanınan İbrahim Paşa, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yıllarca sadrazamlık yapmıştır. Yaptığı büyük ve başarılı işlerle "makbul", öldürülmesiyle "maktül" lakabıyla da anılan Damat İbrahim Paşa'nın öldürülme sebebiyle ilgili şunları söyleyebiliriz:

İbrahim Paşa'nın iktidar hırsı büyük boyutlara ulaşmıştı. Paşa özellikle Irakeyn Seferi sırasında padişahtan kendisini soğutmaya başlamıştı. Defterdar İskender Çelebi'yi idam ettirmesinin padişahı ondan soğutan nedenlerden birisi olduğu düşünülür. Ayrıca İbrahim Paşa ile ilgili kendisine hediye olarak gönderilen Kur'anları kabul etmediği, Hristiyanlık inancını taşıdığı, eşiyle ilgilenmediği, bazı cinayetleri sakladığı ve Doğu seferleri sırasında boş yere harcamalar yaptığı söylentileri yayılmıştı.

Pek çok tarihçi, yabancı elçilerin İbrahim Paşa’yla görüşmelerine ilişkin hazırladıkları raporlarından yola çıkarak onun iktidar hırsıyla pek çok kararı kendi başına buyruk verdiği savında bulunmaktadır. Bu nedenle, 1536 yılında gücünden kaygılanan Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile öldürüldüğü iddia edilmektedir. Ayrıca Makbul İbrahim Paşa'nın Hürrem Sultan'ın oğlu olmayan Şehzade Mustafa'yı desteklemesinden dolayı ölümünde Hürrem Sultan'ın da büyük bir rol oynadığı rivayet edilir.

İbrahim Paşa, Fransızlara verilecek olan kapitülasyonlarla ilgili çalışmalarını yürütürken, 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet edildi. İftardan sonra dört dilsiz cellat tarafından boğuldu. Daha önce Makbul olarak anılırken, ölümünden sonra Maktul olarak anıldı. İbrahim Paşa'nın ölümüyle Fransızlara verilecek olan kapitülasyon antlaşması taslak halinde kaldı ve yürürlüğe girmedi.

Anahtar Kelimeler: tarih, muhteşem yüzyıl pargalı ibrahim ölümü izle, önce makbul sonra maktul pargalı ibrahim paşa, parga nerededir, parga neresidir, pargalı damat ibrahim pala kimdir kısaca, pargalı damat ibrahim paşa hayatı özet, pargalı ibrahim ölümü nasıl olmuştur, pargalı ibrahim paşa nasıl öldü, pargalı ibrahim paşanın suçu nedir, pargalı ne demektir, pargalı neden öldürüldü, pargalı nedir, pargalının ölüm sahnesi izle