selcen hatunDiriliş Ertuğrul dizisiyle gündeme gelen Selcen Hatun'dan tarihte iki tane vardır. Bunlardan biri Dede Korkut Hikayeleri'nde geçen gözü pek, savaşçı bir kadındır. Diğer Selcen Hatun ise gerçektir ve 1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolu'nun kapısını Türklere açan Sultan Alparslan'ın karısıdır. İkisine de kısaca göz atalım:

Dede Korkut Hikayeleri'nde Selcen Hatun

Dede Korkut Hikayelerinde Kanlı Koca adındaki bir aşiret beyi, Kan Turalı adındaki oğluna eş ararken kimseyi beğenmez, uzun gezmelerden sonra Trabzon tekfurunun kızı Selcen Hatun'u beğenir. Selcen Hatun hem çok güzeldir hem de çok hünerli bir savaşçıdır.

Bu kızı koruyan üç hayvan vardır. Boğa, aslan ve deve hayvanlarını öldürene kız verilecektir. Kan Turalı adlı genç bunu kabul eder, üç hayvanı da öldürüp Selcen Hatun'u alır. Babası, kızı verdiği için pişman olup arkasından ordu gönderse de Selcen Hatun ve Kan Turalı koca orduyu yener ve ülkelerine dönerler.

Sultan Alparslan'ın Eşi Selcen Hatun:

Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'in karısının adıdır. Sultan Melikşah'ın da annesi olmaktadır. Sultan Alparslan genç yasta vefat edince oglu Melikşah'ın emri üzerine Alparslan'ın kardeşi olan Kavurt Bey ile evlenmiştir. Kavurt Bey daha önce Alparslan'a ve Melikşah'a asi olmuşsa da sonraları affedilmiştir.

Selcen Hatun davasına bağlı,dirayetli bir kadındır. Öz babası ölünce, sefer hazırlığından vazgeçmek üzere olan Kocası Alparslan'a "babamızı gömdük ama davamızı gömmedik tuğları kaldır orduyu yürüt," diyerek moral ve destek vermiştir.

Diriliş Ertuğrul'daki Selcen Hatun:

Diriliş Ertuğrul dizisinde Selcen Hatun, Süleyman Şah'ın oğlu Gündoğdu'nun karısıdır. Süleyman Şah'tan sonra kocası Gündoğdu'nun obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır.

Anahtar Kelimeler: soru, diriliş selcan hatunu kim oynuyor, selcan hatun gerçek midir, selcan hatun gerçekten yaşamış mıdır, selcan hatun hakkında kısa bilgi, selcan hatun hayatı kısaca, selcan isminin anlamı, selcen hatun kimdir, selcen isminin anlamı nedir