Tanzimat Ferma­nı’nın ilanıyla Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemi başlar. Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayım­lanmasına kadar da sürmektedir. 1860 yılında Tanzimat edebiyatı Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlayıp, 1896 yılına kadar sürmektedir. Tanzimat Edebiyatının diğer özelliklerini şöyle sırayalabiliriz:

Tanzimat döneminde Batı’dan alınan roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, makale gibi türler ilk kez kullanılmaya baş­lanmıştır.

Fransız Devrimi’nin etkisiyle tüm dünyaya yayılan vatan, millet, adalet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları I. Topluluk sanatçıları işlemişlerdir.

I. Topluluk sanatçıları “toplum için sanat” anlayışı ile hareket etmişken; II. topluluk sa­natçıları “sanat için sanat” anlayışıyla hareket etmişlerdir.

I. Dönem sanatçıları sanatın amacını toplumu eğitmek olarak gördükleri için yalın bir dili savunmuş olup ; II. dönem sanatçılarında ise dilde sadeleşme amaç olarak görülmemiştir.

Tanzimat edebiyatında klasisizmden etkilenmelerin yanında romantizmin ağırlığı da görülmüştür. Tanzimat II. dönemde ise realizm etkili olmuştur.
Gazetelerden dolayı Tanzimat edebiyatında edebi, sosyal ve politik alanlarda yeni düşünceler sunulmuş; makale tiyatro gibi edebi türlerin ilk örnekleri de yine gazetelerde yazılmıştır.

Tanzimat edebiyatı sanatçıları çok yönlü sanatçılar olup birçok yetenekleri mevcuttur. Hem yazar hem şair hem devlet adamı hem de gazete­cidirler.

Sanat anlayışları bakımından ikiye ayrılabilen yazarlar; Namık Kemal, Şinasi, Ahmet Mithat Efendi ve Ziya Paşayı kapsayan birinci kuşak (1860–1875)

Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nâzım ve Abdülhak Hamiti kapsayan ikinci kuşak olarak adlandırılmaktadır. (1875–1896).

Birinci kuşak sanat toplum içindir amacıyla hareket ederken, ikinci kuşak ise sanat sanat içindir İlkesini benimsemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: edebiyat, serveti fünun edebiyatı, serveti fünun edebiyatı genel özellikleri, tanzimat edebiyatı 1.dönem genel özellikleri, tanzimat edebiyatı genel özellikleri kısaca, tanzimat edebiyatı genel özellikleri maddeler halinde, tanzimat edebiyatı genel özellikleri slayt, tanzimat edebiyatı ilkleri, tanzimat edebiyatı sanatçıları