Tasavvufla uğraşan kişilerin ortaya koyduğu ürünleri kapsayan edebiyat türüne Tekke Edebiyatı ya da Tasavvuf Edebiyatı denmektedir. Tekke Edebiyatı, 12. yüzyılda Ahmed Yesevi ile başlamıştır, Anadolu'da Yunus Emre ile zirve noktasına gelmiştir. 19yy'a kadar uğraşılmış bir türdür. Tekke Edebiyatının konuları Allah'a ulaşmanın yolları, ahlak ve nefsin terbiyesidir.

TEKKE EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
* Tekke edebiyatının şairleri, eserlerini yalın bir dille yazmışlardır,
* Hece ölçüsüyle ya da aruzun heceye yakın yalın kalıplarıyla kaleme almışlardır.
* Nazım birimi dörtlüktür.
* Genellikle yarım uyak kullanılır .
* En büyük şairleri Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal, Niyazi Mısrı, Abdal Musa, Abdû Furkan'dır.
* İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

TEKKE EDEBİYATI İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇEREN KISA BİR VİDEO:

Anahtar Kelimeler: soru, anadolu'da tekke edebiyatı, anadoluda ortaya çıkmış edebi türler, tekke edebiyatı konuları nelerdir, tekke edebiyatı nazım biçimi nedir, tekke edebiyatı nazım şekilleri, tekke edebiyatı şiir özellikleri, tekke edebiyatı temsilcileri kimlerdir, tekke edebiyatı ürünleri nelerdir, tekke edebiyatında tema nedir, tekke edebiyatında unsurlar, tekke edebiyatının kısa bir tarihi, tekke edebiyatının önemli kişileri, türkçeyi iyi kullanan edebi türler