ikinci yenicilikCumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda edebi akımlardan biri olan ikinci yenicilik, 1950'li yıllarda ortaya çıkmış ve bünyesinde Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve Ülkü Tamer gibi şairleri barındırmıştır. Muzaffer İlhan Erdost akımın isim babasıdır. İlk eseri Cemal Süreya'nın Üvercinka'sıdır.

Bu akıma ait şiirlerin ilk örnekleri 1951-1959 tarihleri arasında Pazar Postası adlı gazetede yayımlanmıştır. İkinci yenicilik, edebiyatımızda garipçiler akımının yoğun olarak hissedildiği dönemlerde bu akıma tepki olarak ortaya çıktı.

İkinci Yeni Şiiri Özellikleri:

* Değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla doludur.

* Dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, söz dizimini zorlamak, değiştirmek ya da bozmak amacı gütmüştür.

* Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık verilmiştir.

* Bireyin yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temaları sıklıkla işlenmiştir.

* Verilmek istenilen duyguyu anlatmaktan ziyade hissettirmeye çabalamıştır.

İkinci Yeni şiirinin edebi uslübü ve içeriğine ikinci dünya savaşı sonrasında dünyayı etkisi altına alan sanatsal akımlardan Dadaizm ve Sürrealizm kaynaklık etmiştir.

Asım Bezirci'ye göre bu akım: imgeye kapıları sonunu kadar açarak, edebî sanatlara özgürlük tanımak, sıradanlıktan ayrılmak, halk kültüründen uzaklaşmak, nükteden kaçmak, duyguya ve çağrışıma yaslanmak, olayı atmak, aydın azınlığa seslenmek amacındadır.

Anahtar Kelimeler: edebiyat, ikinci yeni akımı kısa bilgi, ikinci yeni akımı özellikleri kısaca, ikinci yeni özet, ikinci yeni şairleri kimlerdir, ikinci yeni şiiri örnekleri