Yavuz Sultan Selim dokuzuncu Osmanlı padişahı ve yetmişdördüncü İslam halifesidir. 1470'de doğmuş ve 1520'de vefat etmiştir. Babası II.Bayezid, ondan sonraki Padişah olan oğlu ise Kanuni Sultan Süleyman'dır. 1512 -1520 arasında toplam 8 sene tahtta kalmıştır. Mısır'a düzenlediği seferler sonunda halifeliği Osmanlı himayesine almıştır.

23 Ağustos 1514 yılında Safevi Devleti'ylegirdiği Çaldıran Savaşı'nı kazanan Yavuz Sultan Selim, şialığın Anadolu'ya girmesini engelleyerek İslam tarihinde önemli bir rol aldı. Bu savaşta Erzincan ve Bayburt şehirleri de Osmanlı'ya geçti.

24 Ağustos 1516 ve 22 ocak 1517 tarihlerinde sırasıyla Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını kazanarak Suriye, Filistin ve Mısır diyarını Osmanlı Devletine katmıştır. Aynı zamanda halifelik ve Peygamberimizin eşyaları olan kutsal emanetler de Osmanlı'ya geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim, savaşların yanı sıra imar ve bayındırlık işlerine de çok önem vermil devrinde bir çok mimari eser inşa edilmiştir. Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de Aslan Pençesi (Şirpençe) hastalığından ölmüştür. Türbesi Sultan Selim Camii'ndedir.

Anahtar Kelimeler: kim kimdir, şirpençe nasıl bir hastalık, şirpençe nedir, yavuz sultan selim alevileri öldürdü mü, yavuz sultan selim dönemi olayları, yavuz sultan selim kaç sene padişahlık yaptı, yavuz sultan selim kaçıncı padişah, yavuz sultan selim mezarı nerededir, yavuz sultan selim seferleri, yavuz sultan selimin babası kimdir, yavuz sultan selimin girdiği savaşlar, yavuz sultan selimin oğulları kimdir, yavuz sultan selimin yaptıkları