Enerji kaynakları iki çeşittir. Bunlardan bir tanesi tekrar üretilebilir olanlardır ki bunlara yenilenebilir enerji kaynakları denir. Diğeri ise kullanıldıktan sonra tekrar üretilememektedir ki bunlara da yenilenemez enerji kaynakları denir. Ülkemizde hem yenilenebilir hem de yenilenemez enerji kaynakları mevcuttur. Şimdi bu iki enerji kaynağı arasındaki farkları görelim ve bunlara örnekler sunalım:

Yenilenebilir enerji nedir?
Kaynağını Güneş'ten temin eden ve hiç tükenmeyeceği düşünülen, çevreye emisyon gazları yaymayan enerji çeşitlerine denir. Güneş Enerjisi, Rüzar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Biyokütle enerjisi, Jeotermal enerji, hidrojen enerjisi ve hidrolik enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Yenilenemez enerji nedir?
Kullanıldıktan sonra yerine yenisinin gelmesinin imkanı olmayan ya da çok uzun süreler sonra meydana gelebilen enerji kaynaklarına denir. Petrol, Doğalgaz, Kömür ve Bor'u yenilenemez enerji kaynaklarına örnek gösterebiliriz.

Aşağıdaki harita ülkemizin enerji alanlarını ve madenlerini göstermektedir.

türkiyenin yenilenenilir yenilenemez enerji haritası

Yenilenebilir enerji kaynakları olarak; Ülkemizin Güney kesimleri güneş enerjisi bakımından, yüksek yerleri ise rüzgar enerjisi bakımından zengindir. Fakat bu kaynaklar yatırım gerektirdiği için verimli kullanılamamaktadır. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesi Hidrolik Enerjinin en çok yararlanıldığı bölgedir.

yenilenenilir enerji

Yenilenemez enerji kaynakları bakımından ise ülkemiz çok zengin sayılmaz. Doğalgaz ve Petrol üretimimiz ihtiyacın yanlızca yüzde birini karşılayacak düzeydedir. Kömür yatakları bakımından zengin olmakla birlikte hava ve çevre kirliliği oluşturduğundan kömür kaynaklarının kullanımı çok verimli olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: soru, alternatif enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, türkiyenin yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir, türkiyenin yenilenemez enerji kaynakları nelerdir kısaca, yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanları, yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir kısaca, yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir vikipedi, yenilenebilir enerji kaynakları pdf, yenilenebilir enerji kaynakları slayt, yenilenebilir enerrji kaynakları haritası, yenilenemez enerji kaynakları haritası, yenilenemez enerji kaynakları nelerdir kısaca