Yuşa aleyhisselam; Yusuf aleyhisselamın neslinden gelen Nûn’un oğlu olup Annesi Musa aleyhisselamın kız kardeşidir. Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olup karayağız, orta boylu, güzel yüzlü, iri gözlü, yassı göğüslü bir görünüşe sâhip olduğu bilinmektedir. Yüzünün güzelliğinin Yusuf aleyhisselama çok benzediği söylenir.

Asıl İsmi Yuşa olup, Hıristiyanlar Yeşû diye hitap etmektedir. Yuşa aleyhisselam, Mısır’da doğduğu; Musa aleyhisselamın en yakın dostlarından olduğu söylenmektedir.

Musa aleyhisselam Firavun’un zulum etmesinden dolayı kendine inananlarla birlikte Mısır’dan Tîh Sahrasına hicret ederken Yuşa aleyhisselam da onunla berâber hicret etmiştir. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla görüşmek üzere çıktığı yolculukta onunla berâber bulundu.

Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla karşılaşınca Yuşa aleyhisselam geriye döndü.Yuşa aleyhisselam, Musa aleyhisselamın vefatından sonra yirmi yedi yıl insanlara Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Ömrünün sonuna doğru hastalandı. Yerine Kâlib bin Yuknâ’yı halîfe tâyin etti. Yüz yirmi yedi yaşında vefat etti. Kabrinin Nablûs veya Haleb yakınındaki Mearre şehrinde olduğu rivâyet edilir.

Yuşa aleyhisselam İstanbul’a hiç gelmedi. Beykoz Tepesinde ziyâret edilmekte olan kabrin Yuşa peygambere âit olduğu söyleniyorsa da kesin bir bilgi değildir. Bu bir velî veyâ havârilerden birine âit olabilir.

Anahtar Kelimeler: tarih, beykozda bulunan yatırlar, hz yuşa peygamber hayatı hakkında bilgi, israiloğullarına gönderilen peygamberler, yuşa hazretleri boyu, yuşa hazretleri filmi, yuşa hazretleri kimdir, yuşa hazretleri nasıl gidilir, yuşa hazretleri nerede, yuşa hazretleri nerede yaşamıştır, yuşa hazretleri ziyaret saatleri, yuşa hazretlerinin mezarı nerede, yuşa peygamber bilgiler, yuşa peygamberin mucizeleri, yuşa tepesine nasıl gidilir