Zilhicce Kurban bayramının ve Hac günlerinin içerisinde bulunduğu hicri aya denir. Zilhicce ayının ilk on gününde (on geceler) yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şerif şöyledir; "Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir."

Zilhicce ayı, Kamerî ayların 12'ncisi olan ve İslâm'ın beş esasından biri olan hac ibadetinin yerine getirildiği af ve bağışlanma ayı olarak bilinmekte olup Zilhiccenin ilk on gecesi için ise "leyâlî-i aşere" yâni 10 mübârek gece denilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de ise Fecr Sûresi'nde, "On geceye yemin olsun ki..." diye bahsedilmektedir. Peygamberimiz'in (sas) "Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur..." diyerek zilhicce ayında, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devam edilmesi gerektiğinde hayır olduğundan bahsedilmektedir.Her yapılan samimi ibadet için 700 misli verilecek olan sevaptan bahsedilmektedir.

Bir gecesini değerlendirmenin ise Kadir gecesini ihya etmekle eşdeğer olduğu bildirilmiştir.Bu ayın bir başka fazileti ise içerisinde Arefe gününü barındırmasıdır.Müslümanların Arafat'a çıkıp,ALLAH için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı çok kutsal bir aydır. Zilhicce ayının onuncu günü ise Kurban bayramı günüdür. Bu ayın faziletleri arasında Peygamberlere büyük ikramlar şunlardır; Allah (cc) Adem (as) tevbesini bu ayda kabul buyurdu.

Kabe-i Muazzama’yı İbrahim (as) Zilhicce ayında yapmaya başlamıştır. Kur’ân-ı Kerim’in ilk inişi Kurban Bayramı sabahına rastlanır.Yine bu on günlerde İbrahim (as) Halil olmuştur. Bu on günlerde Cenab-ı Hak Musa Peygamber’e (as) zatı ile münacat etti. Davud’a (as) mağfiret bu on günler içinde gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: soru, on geceler ile ilgili ayetler, on geceler ile ilgili hadisler, on geceler kuranda ayet var mı, zilhicce ayı faziletleri, zilhicce ayı hadisleri, zilhicce ayı hangi ay, zilhicce ayı ne zaman, zilhicce ayı ne zaman başlıyor, zilhicce ayı nedir, zilhicce ayı orucu, zilhicce ayı zikirleri, zilhicce ayında kılınacak namaz, zilhicce ayında ne yapmalı, zilhicce ayında yapılacak dualar, zilhicce nedir, zilhicceyi nasıl geçirmeli